Ο σκύλος εκτός ότι είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, είναι και βοηθός του! Έχουν ένα σπουδαίο ρόλο μέσα στην αστυνομία...