Υπάρχει ένα άχρωμο, άοσμο και αδρανές αέριο που προκαλεί την πλειονότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η ανθρωπότητα παράγει  40 τρισεκατομμύρια κιλά διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο και αυτό θα προκαλέσει αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, πάνω από το όριο των 2 ° C που θέτει η συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού.