Πολλά είναι τα κινητά που δεν μπορούν να "σηκώσουν" τη κανονική έκδοση του Facebook και έτσι παίρνουν την εναλλακτική λύση του Facebook Lite.