Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή

Δείτε τα βασικά συστήματα ενός desktop PC και πως μπορείτε να τα αποσυναρμολογήσετε